sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

ANA KONULAR

 • * Akreditasyon
 • * Sağlık Bilimleri Eğitiminde İyi Uygulamalar
 • * Sağlık Bilimlerinde Araştırma
 • * Eğitici Eğitimi
 • * Kalite Güvence Sistemleri
 • * Eğitici Eğitimi Programlarının Akreditasyonu
 • * Etkili Öğretim Teknikleri, Modelleri
 • * Eğitici Kalitesi
 • * Etkili Eğitimin Çıktıları
 • * Eğiticide Öz Denetim
 • * Sağlık Bilimlerinde Eğitim Çalışmaları
 • * 21. Yüzyılda Sağlık Bilimleri Eğitiminde Beklentiler
 • * Eğitici Eğitimi Programları
 • * Eğitim Kalitesinde Sürdürülebilirlik
 • * Eğitici Performansının Değerlendirilmesi
 • * Sağlık Bilimleri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
 • * Eğitici Eğitiminde Mentörlük
 • * Sağlık Bilimleri Eğitiminde Kültürlerarası Araştırmalar