sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI


 • • Uluslararası 1. SABAK Kongresi’ne kabul edilen bildiri tam metinleri ve poster özetleri Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin 2019 yılı son sayısının eki olarak basılacaktır. İstendiği takdirde bildiriler de özet olarak yayınlanabilir. 
 • • Kongrede sunulan bildiriler istendiği takdirde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde makale olarak da yayınlatılabilecektir. Bunun için bildirilerin kongre web sayfasının yanında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nin ( https://dergipark.org.tr/husbfd) sayfasına, yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir. Derginin hakem değerlendirme sürecinden geçerek, yayınlanmaya değer bulunan çalışmalar 2019 yılı içerisinde yayınlanacaktır.
 • • Kongre sırasında kabul edilmiş poster veya bildiri sunumlarını geçerli bir neden bildirmeksizin yapmayan araştırmacıların bildirileri basılmayacaktır.
 • • Bildiri özetleri internet üzerinden kabul edilecektir. Bildirilerinizi sisteme yüklemek için lütfen https://sabakkongresi.org adresini ziyaret ediniz. Bildirilerini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayınlatmak isteyen yazarların ise ayrıca dergi sistemine başvurarak çalışmalarını yüklemeleri gerekmektedir.
 • • Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için 
  sabakkongresi@egekongre.com adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.
 • • Bildiri özetleri öz başlığı ile amaç, gereç-yöntem, sonuçlar, tartışma ve anahtar kelimeleri içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.
 • • Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, mutlaka sürekli kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz. Başvurular sistem üzerinden yapılacak olup, Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • • E-posta dışında size sürekli ulaşabilecek telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.
 • • Bildiri özetlerinde tablo ve resim yer almayacaktır.
 • • Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.
 • • Yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • • Bildiri özetleri son gönderme tarihi 30 Ağustos 2019’dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • • Uluslararası 1. SABAK Kongresine poster veya sözel bildiri olarak gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen bildiriler kabul edildikten ve sunulduktan sonra yazılı hale getirilmelerinde yayın hakkı SABAK ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’ne aittir.

 • BİLMENİZ GEREKENLER:

  * Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi'ndeki hakemler tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adi ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.
  * Bildiri gönderim sayısı ile bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
  * Her bir "SUNUCU" en fazla 2 bildirinin sunumunu yapabilir. 3 ve sonrasındaki sözel sunumlar sisteme başka bir "YAZAR"/"SUNUCU" ismi girilerek yüklenmelidir.
  * Bir bildirinin sözlü bildiri olarak sunulabilmesi için "SUNUCU" olarak sisteme girilen kişinin kongre kaydının olması şarttır.
  * Poster bildirilerin kongre kitabında yer alıp yayınlanabilmesi için "YAZAR"lardan bir tanesinin kongre kaydının olması yeterlidir.