sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

BİLİMSEL PROGRAM

17.10.2019, PERŞEMBE 18.10.2019, CUMA 19.10.2019, CUMARTESİ
Saat Konular Konuşmacılar
09.00-09.15 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU SABAK Başkanı
  Prof. Dr. Özlem ÜLGER SAK Başkanı
  Prof. Dr. Muzaffer ELMAS YÖKAK
09.15-09.45 KONFERANS 1 Oturum Başkanı: Öğr. Berk ER
  Üniversitelerimizde Kalite ve Akreditasyon Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
09.45-10.45 OTURUM 1: AKREDİTASYON ve PAYDAŞLARI Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM, Doç. Dr. Salih BARDAKÇI
09.45-09.55 TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL
09.55-10.05 TÜRKAK, Genel Sekreter V. Orbay EVRENSEVDİ
10.05-10.15 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ÜLKEN
10.15-10.25 MYK, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığı Uzm. Nesrin DOĞAN
10.25-10.35 YÖKAK Prof. Dr. İlker Murat AR
10.35-10.45 Tartışma ve Soru & Cevap
10.45-11.15 ARA
11.15-11.45 KONFERANS 2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volga BAYRAKÇI TUNAY
  Accreditation of Health Sciences Programme – The Regulatory Perspective Dr. Vivek GUPTA RAMNARAIN
11.45-12.15 KONFERANS 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deran OSKAY
  Quality Assessment of the Health Sciences Studies. Are You Ready? Prof. Radu OPREAN
12.15-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00-14.15 KONFERANS 4 Oturum Başkanı: Uzm. Ayhan KOÇER
  SABAK, Tematik Değerlendirme Prof. Dr. Özlem ÜLGER
14.15-14.45 OTURUM 2: AKREDİTASYON ve ÖNEMİ Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bülent PLATİN, Prof. Dr. Esra ÖZCEBE
14.15-14.25 Akreditasyon Felsefesi Prof. Dr. A. Bülent ÖZGÜLER
14.25-14.35 Kalite Süreçlerinde Ölçme ve Değerlendirme Prof. Dr. Yüksel KAVAK
14.35-14.45 Tartışma ve Soru & Cevap  
14.45-15.15 OTURUM 3: AKREDİTASYON KURULUŞLARI TECRÜBE PAYLAŞIMLARI Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU, Prof. Dr. Nilgün SARP
14.45-14.55 Eczacılıkta Akreditasyon Süreci Prof. Dr. Sevim ROLLAS
14.55-15.05 Tıp Eğitiminde Akreditasyon Süreci Prof. Dr. İskender SAYEK
15.05-15.15 Tartışma ve Soru & Cevap  
15.15-15.45 ARA
15.45-16.45 OTURUM 4: SAĞLIK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYONA İLİŞKİN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Oturum Başkanları: Prof. Dr. A. Ezel ESATOĞLU, Prof. Dr. Özlem ÜLGER
  Medipol Üniversitesi, FTR Bölüm Bşk. Prof. Dr. Candan ALGUN
  Başkent Üniversitesi, Beslenme Bölüm Bşk. Prof. Dr. Gül KIZILTAN
  Marmara Üniversitesi, Dekan, FTR Bölüm Bşk. Prof. Dr. Gülden POLAT
  Hacettepe Üniversitesi, Ergoterapi Bölüm Bşk. Prof. Dr. Hülya KAYIHAN
16.45-17.15 UYDU KONFERANS 1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA
  Physical Therapy Education and Clinical Practice in Canada and the USA Prof. Guy SIMONEAU
17.15-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1 / OP001 – OP012 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Özcan DOĞAN, Doç. Dr. Çiğdem AYHAN
OP-001 Öğrenci Hemşirelerin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hataya Yönelik Görüşleri: Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği Serpil Çelik Durmuş
OP-002 Hemşirelik Eğitiminde Güncel Teknikler Bediye Öztaş
OP-003 Pediatrik Grupta İşitme Cihazlı Rehabilitasyon: Düzenli Takibin Etkisi Yaşam Yıldırım Başkurt 
OP-004 Sağlık Bilimlerinde Deneysel Hayvan Çalışmalarında Kritik Eşikleri Osman Yılmaz 
OP-005 Tek Sağlık Yaklaşımda İletişim Pratikleri Osman Yılmaz 
OP-006 SAĞLIK YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE DEĞER TEMELLİ YAKLAŞIM Ali Ünal
OP-007 TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ VEREN OKULLARIN PROFİLİ: OLMAYAN STANDARTLAR Ali Ünal
OP-008 Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi İntörn Programının Öğrenciler, Hemşireler ve Ebeler Tarafından Değerlendirilmesi Emine Cincioğlu
OP-009 Lisans Düzeyindeki Hemşirelik Okullarında Verilen Meslek Derslerinin Değerlendirmesi Bediye Öztaş
OP-010 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Akran Eğitimi Melike Ertem
OP-011 Parkinson Hastalarının Gövde Stabilizasyonun ve Denge Parametrelerinin İncelenmesi-Pilot çalışma Ayşe Balbaba
OP-012 Hemşirelikte Bir Eğitim Stratejisi Olarak Ters Yüz Sınıf Modeli Melike Ertem
Saat Konular Konuşmacılar
17.15-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2 / OP013 – OP024 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esra AKI, Dr. Öğr. Üyesi Müge TUNCER
OP-013 Sağlık Bilimleri Fakültesinin Akreditasyon Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi: İlçede Olmak Avantaj mı Dezavantaj mı? Adem Sümen
OP-014 Klinik Eğitimde Problem Yaratan Durumlar: Eğitici, Öğrenci Hemşire ve Sağlık Ekibi Perspektifi Neşe Altınok Ersoy
OP-015 Akademisyen ve Mentor Hemşirelerin Klinik Uygulamalarda Rehber Hemşireliğe İlişkin Görüşleri Yasemin Tokem
OP-016 Klinik Tartışmada İnteraktif Yöntemler ve Önemi Neşe Altınok Ersoy
OP-017 Hemşirelik Eğitiminin Güncel Sorunsalı: Yetersiz Sayıda Klinik Uygulama Alanı Serpil Çelik Durmuş
OP-018 Sosyal Hizmet Eğitiminde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Sürecinin Başlatılması: Değerlendirme ve Öneriler Kamil Alptekin
OP-019 Eğitim Kalitesini Sürdürülmesinde Akreditasyonun Önemi ve Güncel Tartışmalar Mesut Çimen
OP-020 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitiminde Simüle Hasta Kullanımının Öğrenme Sürecine ve Sonuçlarına Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Nuray Alaca
OP-021 Öğrencilere Uygulanan Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Göre Sürekli Yenileme ve İyileştirme Çalışmaları Pınar Kaya Ciddi
OP-022 Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim Müfredatının Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Kapsamında Standardizasyonu Gülay Aras Bayram
OP-023 Akreditasyon Öz Değerlendirme Raporu Hazırlık Süreci; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Örneği Deniz Kocamaz
OP-024 Considering Confounding Factors in Research in the Field of Health Sciences Güliz Dirimen Arıkan