sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

BİLİMSEL PROGRAM

17.10.2019, PERŞEMBE 18.10.2019, CUMA 19.10.2019, CUMARTESİ
Saat Konular Konuşmacılar
09.30-10.00 KONFERANS 5 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Maviş Emel KULAK KAYIKÇI
Confidence in Our Future: Quality Assurance in Professional Education for SLTs in UK Dr. Hazel RODDAM
10.00-10.30 KONFERANS 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL
The Standardization and Accreditation of Nutrition and Dietetics Education Dr. Fiona McCULLOUGH
10.30-11.00 ARA
11.00-11.30 UYDU KONFERANS 2 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meral HURİ
The Standardization and Accreditation of Occupational Therapy Educations Samantha SHANN
11.30-12.30 OTURUM 5: AKREDİTASYON SÜRECİNDE DENEYİMLER Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydan GENÇ, Uzm. Dr. Dilek TARHAN
11.30-11.45 Akreditasyon Sürecinde Ders Bilgi Paketlerinin Yeri Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU
11.45-12.00 Akreditasyon Sürecinde Doğru Kanıt Toplama Prof. Dr. Seyhun TOPBAŞ
12:00-12.15 Akreditasyon Sürecinde ÇEP Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN
12.15-12.30 Tartışma ve Soru & Cevap  
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.00 KONFERANS 7 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semin AKEL
WCPT Accreditation: Our Experience at Jordan University of Science and Technology Dr. Saddam F. KANAAN
14.00-14.20 KONFERANS 8 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehtap MALKOÇ
Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyinin Akreditasyona Bakışı Prof. Dr. Sultan TAŞÇI
14.20-15.00 OTURUM 6: AKREDİTASYON SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİ KATILIMI Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yasemin AKBULUT, Öğr. Ferit SEVİM
14.20-14.30 Dilara İÇBUDAK Başkent Üniversitesi, Öğrenci Temsilcisi
14.30-14.40 Sevgi ACAR Medipol Üniversitesi, Öğrenci Temsilcisi
14.40-14.50 Özge BALCI Marmara Üniversitesi, Öğrenci Temsilcisi
14.50-15.00 Hilal MURATOĞLU & Kutlay KARAKOYUN Hacettepe Üniversitesi, Öğrenci Temsilcisi
15.00-15.15 ARA
15.15-17.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3 / OP025 – OP034 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehveş TARIM, Prof. Dr. Nilgün METİN
OP-025 Demanslı Bireylerde Kognitif Durum ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Sevilay Seda Baş
OP-026 Multipl Sklerozlu Kadınlarda Erken Folikül Fazda Pozisyon Duyusu ve Dengenin İncelenmesi-Pilot Çalışma Yasemin Ateş
OP-027 Karadeniz Bölgesinde Bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Elemanlarının Lisans, Lisansüstü Öğrenim Durumlarının İncelenmesi: Öğretim Elemanı Durum Değerlendirmesi Sevim Acaröz Candan
OP-028 Fizyoterapi Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Ferdi Başkurt
OP-029 Fizyoterapi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Ferdi Başkurt
OP-030 Yükseköğretim’de Akreditasyon ve Sağlık Bilimleri Ömer Faruk Karabulut
OP-031 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Anlayışının Oluşturulmasında Kalite ve Akreditasyonun Rolü: Türkiye Yükseköğretim Sistemi Örneği Hakan Akın
OP-032 Üniversitelerde Akreditasyon Çalışmalarına Yönelik Paydaşların Algıları: Vakıf Üniversitesi Örneği Hakan Akın
OP-033 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon Standartları: Ne Kadar Yol Katetmeliyiz? Aysu Kurtuldu
OP-034 Protez-Ortez Meslekleri için Uluslararası Protez-Ortez Eğitim Standardının Evrensel Standartlar İçerisindeki Yeri Yunis Akkaş
17.00-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 5 / OP045 – OP056 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ATAŞ, Doç. Dr. Suna YILMAZ
OP-045 Mesleklerarası Eğitimde Simüle Hasta Kullanımı: Eğitici Eğitimi Etkinliğine İlişkin Katılımcı Değerlendirmeleri S. Ayhan Çalışkan
OP-046 Çoktan Seçmeli Sınavlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Uygulanması: Madde Analiz Örneği Günseli Usgu
OP-047 Örgütsel güven, İş Performansı Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin Modellenmesi Sabahattin Tekingündüz
OP-048 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin İlk Kez ve İkinci Kez Klinik Uygulama Deneyimlerine İlişkin Geribildirimlerinin Karşılaştırılması Umut Ziya Koçak
OP-049 İlk Kez Klinik Uygulama Deneyimleyen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Deneyimlerine İlişkin Geribildirimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması Umut Ziya Koçak
OP-050 Bölüm Tercihinde Sağlık Bilimleri ve Akreditasyon Ömer Faruk Karabulut
OP-051 Sağlık Bilimlerinde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Öğrenme Şekilleri, Çalışma Stilleri Ve Öz-Bilinç Durumlarının Araştırılması: Pilot Çalışma Şeyda Toprak Çelenay
OP-052 Öğrencilerin Tam Protez Ölçü Alma Becerilerinin Değerlendirilmesinde Öz Farkındalığın Önemi Merve Erdoğ Özgür
OP-053 Mezunlara Kazandırılması Gereken Önemli Bir Yeterlik: Baskı Altında Çalışabilme Mustafa Madan
OP-054 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim Planının Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (SABAK) Ölçütlerine Göre İncelenmesi Burcu Dilek
OP-055 İstanbul’daki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Programlarının Akreditasyon Durumları ile Kontenjan ve Yerleştirme Oranlarının Karşılaştırılması Serpil Çolak
OP-056 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Program Çıktıları ile Eğitim Amaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Burcu Dilek
Saat Konular Konuşmacılar
15.15-17.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 4 / OP035 – OP044 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zafer ERDEN, Doç. Dr. Mevlüde KIZIL
OP-035 Bir Vakıf Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerin Etiket Okuma Durumunu Değerlendirilmesi İrem Ersoy & Duygu Mergen
OP-036 Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminde Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları,Standartları Ve Değerlendirme Süreçleri Nigar Yerlikaya
OP-037 Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminde iyi uygulama örneği Kalyon FTR Günseli Usgu
OP-038 Türk Sağlık Sistemi’nde Afiliasyon Modeli: Amasya Örneği Mehmet ÇİNİBULAK
OP-039 İstanbul İli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitimi Veren Üniversitelere ait Genel Bilgilerin İncelenmesi Serpil Çolak
OP-040 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunlar Anketi Eğitim Alt Bölümü Sonuçları Hande Kaba
OP-041 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde Lisans Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma Sabiha Bezgin
OP-042 Akreditasyon Ön Çalışmaları Kapsamında İntern Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi Reci Meseri
OP-043 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin ve Eğiticilerinin Öğrenici ve Eğitici Özellikleri: Pilot Çalışma Derya Özer Kaya
OP-044 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Eğitim Hizmetlerinden Beklentisi ve Memnuniyeti Derya Özer Kaya
17.00-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 6 / OP057 – OP068 Oturum Başkanları: Doç. Dr. Çağdaş Erkan AKYÜREK, Dr. Öğr. Üyesi Mine BAYDAN
OP-057 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Öğretim Üyesi Memnuniyeti ve Ders Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gamze Ertürk
OP-058 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Öğrenim Çıktılarının, Öğrencilerin Derslerden Kazandığı Bilgiler ile Uyumunun Değerlendirilmesi Gülşah Karaca
OP-059 Ders ve Öğretim Üyesi Memnuniyetinin Öğrenci Başarısına Etkisi Kübra Önerge
OP-060 Eğitim Programlarının Uygulanmasında Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması Yurdanur Dikmen
OP-061 MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİNDE İYİ BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: Video Kütüphanesi Yurdanur Dikmen
OP-062 Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Derslerinin Ulusal Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Değerlendirilmesi Çağdaş Erkan Akyürek
OP-063 Ergoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar Dersi Bir Pilot Çalışma: “Erişkin Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Yalnızlığın İnternet Bağımlılığına Etkisi” Onur Altuntaş
OP-064 Ergoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar Dersi Bir Pilot Çalışma: "Kalp Transplantasyonu Yapılan Bir Bireyde Kişi-Çevre-Aktivite Modeli Temelli Ergoterapi Müdahale Programının Aktivite Performansı ve Kaygı Düzeyine Etkisi: Olgu Çalışması" Onur Altuntaş
OP-065 Ergoterapide Kanıta Dayalı Uygulamalar Dersi Bir Pilot Çalışma: “Hipertansiyonlu Bireylerde Uyku Probleminin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi” Onur Altuntaş
OP-066 Ergoterapi Programı Mezunlarına Yönelik Lisans Eğitimi ile Kazanılan Yeterliliklerin Araştırılması Projesi Anketi (HEGESCO) Sonuçlarının İncelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Örneklemi Meral Huri
OP-067 Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Programı Sürekli İyileştirme Döngüsü Meral Huri
OP-068 Öğrencilere Yönelik Ergoterapide Akreditasyon ve Kalite Yönetimi Eğitimi Sonuçlarının İncelenmesi Kutlay Karakoyun