sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Esra AKI 

Çağdaş Erkan AKYÜREK

Çiğdem AYHAN

Merve BATUK  

Mine BAYDAN

Nilgün BEK 

Gonca BUMİN

Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL 

Afsun Ezel ESATOĞLU 

Çağıl GÖKDOĞAN

Meral HURİ 

İlkem KARA

Maviş Emel KULAK KAYIKÇI

Mevlüde KIZIL 

Deran OSKAY

Esra ÖZCEBE 

Saime Seyhun TOPBAŞ 

Özlem ÜLGER

Öznur YILMAZ