sabakkongresi@egekongre.com

sabakkongresi@egekongre.com

ÖNEMLİ TARİHLER

30 Ağustos 2019 Bildiri Gönderimi için Son Tarih
10 Eylül 2019 Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi
14 Eylül 2019 Bildirisi Kabul Edilen Yazarlar için Avantajlı Kayıt Uygulaması için Son Tarih
16 Eylül 2019 Erken Kayıt ve Konaklama için Son Tarih
20 Eylül 2019 Bildiri Sahipleri için Son Kayıt Tarihi
25 Eylül 2019 Sözel Bildiri Sunum Detayları için Bildirim Tarihi
4 Ekim 2019 Tam Metin Yayınlanmasını İsteyen Yazarlar için Tam Metin Gönderimi Son Tarih
17 Ekim 2019 Kongre Başlangıç Tarihi
19 Ekim 2019 Kongre Bitiş Tarihi